2021
Jul
16

8 Lokasi Bukit Klangon

TARI Saman adalah salah satu kesenian khas Tanah Rencong yang telah diputuskan sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO pada November 2011. Untuk melestarikan unsur dari kebudayaan penduduk Aceh sekaligus memperkenalkan untuk dunia, baru-baru ini diselenggarakan pentas kolosal Tari Saman yang