2021
Aug
6

9 Tempat Bhumi Merapi

Pinggiran rel kereta biasa dipakai sebagai tempat melemparkan air besar. Menggunakan toilet adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi untuk sebagian besar orang, namun 1,1 milliar orang di semua dunia melemparkan air besar sembarangan sebab mereka tidak mempunyai akses terhadap kemudahan sanitasi